گزارش تصویری برگزاری همایش یوگا به مناسبت روز جهانی یوگا در مازندران

گزارش تصویری برگزاری همایش های یوگا به مناسبت روز جهانی یوگا

همایش تجلیل از مدیران ومربیان در شهرستان بابل

همایش تجلیل از مدیران ومربیان باشگاههای هیات ورزشهای همگانی شهرستان بابل و رژه تیمها. توسعه و اشاعه ورزش همگانی در شهرستان بابل.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران : کارگاه آموزشی روانشناسی ورزش و کنترل پرخاشگری در ورزش، در هیات ورزش های همگانی شهرستان بابل با مشارکت هیات پزشکی ورزشی بابل  با حضور دکتر اسکویی برگزار شد.

صفحه 1 از 41234