ورزش صبحگاهی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر در عباس آباد برگزار گردید

Print pageEmail page

عباس اباد صبحگاهی

ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته جوان و آزاد سازی خرمشهر در عباس آباد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ در ادامه برنامه های اجرائی زمان بندی شده هفته جوان و گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر ، مراسم ورزش صبحگاهی بانوان این شهرستان برگزار گردید. لازم به ذکر است این مراسم با استقبال پرشور بانوان صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۱ در پارک شهید مدرس شهر عباس آباد همراه بود.