جلسه اختصاصی با فرماندهی یگان حفاظت بندر امیراباد

Print pageEmail page

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :جلسه اختصاصی با فرماندهی یگان حفاظت بندر امیراباد اقای اکبرزاده در خصوص ورود اعضای کمیته ماهیگیری ورزشی شهرستان ساری با حضور سردار معیلی عضو هیئت رییسه ومسگرساروی مسوول کمیته ماهیگیری برگزار گردید.