قابل توجه هیات ورزشهای همگانی شهرهای تابعه استان مازندران

Print pageEmail page

‍ مرحله استانی (فینال ) مسابقات داژبال، طنابزنی،روپایی ،شوت بسکتبال و پنالتی هدفمند المپیاد ورزش همگانی استان مازندران المپیاد ورزش همگانی استان (فینال ) منتخبین شهرستانها در روز پنجشنبه

مورخ ٩۶/١١/١٩ در بخش بانوان
و

در روز جمعه

مورخ ٩۶/١١/٢٠ در بخش آقایان

در محل سالن سید رسول حسینی مرکز استان برگزار می شود.
ساعت پذیرش تیمها ساعت ۹ صبح میباشد و داشتن معرفی نامه از هیات شهرستان الزامیست .
مراحل اداری از طریق ادارات ورزش و جوانان شهرستان های تابعه انجام پذیرفته لذا از هیات های شهرهای تابعه مازندران خواهشمندیم جهت شرکت در رقابت ها کمال همکاری را با اداره ورزش و جوانان شهرستان خود داشته و نمایندگان شهر خود جهت شرکت در مسابقات انتخابی استان معرفی نمایند