مسابقات کشوری چوگو در شهریور ۹۷ به میزبانی هیات ورزش های همگانی استان مازندران در شهرستان کلاردشت برگزار خواهد شد

Print pageEmail page

مسابقات کشوری چوگو در شهریور ۹۷ به میزبانی هیات ورزش های همگانی استان مازندران در شهرستان کلاردشت برگزار خواهد شد