ارائه برنامه های پيشنهادي شهرستان میاندورود

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران ، نشست دكتر شجاعي رئيس هيات ورزشهاي همگاني استان مازندران ومهندس ابوطالبي دبيروقائم مقام هيات استان و خانم بوداغي نائب رئيس اين هيات با آقاي عليخاني رئيس هيات ورزشهاي همگاني شهرستان مياندورود جهت ارائه برنامه هاي  اين شهرستان در سال ٩٧ در دفتر هیات استان برگزار شد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.