انتخاب رییس فدراسیون ورزشهای همگانی به عنوان سفیر جامعه صلح و دوستی ایران ،اسلوونی 

رییس فدراسیون ورزشهای همگانی به عنوان سفیر جامعه صلح و دوستی ایران ،اسلوونی انتخاب شد . 

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :طی دیداری دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با سریل گرانچیک رییس جامعه صلح و دوستی ایران ، اسلوونی و نماینده کمیته ملی المپیک اسلوونی ضمن عقد تفاهم نامه فی مابین فدراسیون ورزشهای همگانی و کمیته ملی المپیک کشور اسلوونی برای تعامل بیشتر در حوزه ورزش همگانی و تبادل تجربیات موفق ، دکتر علی مجدآرا به عنوان سفیر جامعه صلح و دوستی ایران ، اسلوونی انتخاب شد . 

دیدگاه ها بسته شده اند.