انتصاب سرپرست هيات شهرستان محمود آباد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :نشست جناب مهندس ابوطالبي دبير و قائم مقام هيات ورزش هاي همگاني استان با سركار خانم مختاري در جهت بررسي رزومه و معرفي و انتخاب ايشان به عنوان سرپرست هيات شهرستان محمود آباد در دفتر هیات استان برگزار گردید.در انتهاي اين نشست جناب مهندس ابوطالبي حكم سرپرستي اين شهرستان را به ايشان اهدا نمودند.

دیدگاه ها بسته شده اند.