انجمن ماهیگیری ورزشی ایران عضو فدراسیون جهانی شد

در پی تلاش های دکتر امیر مصدق رییس انجمن ماهیگیری ورزشی ایران این انجمن در اجلاس جهانی مکزیک به عضویت فدراسیون جهانی ماهیگیری ورزشی پذیرفته شد .

به دنبال این عضویت زین پس تیم ملی ماهیگیری ورزشی ایران می تواند در چهار رشته ( کارپ ، فلای ، ترولینگ و اسپینینگ ) در رویدادهای جهانی شرکت نماید

دیدگاه ها بسته شده اند.