بازرسی ضربدری به هیت ورزشهای همگانی استان البرز

‍به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران : اعزام سرکار خانم بوداغی نائب رییس و رزشهای همگانی مازندران و جناب آقای مهندس نعیمی رییس کمیته تحول مازندران به استان البرز طبق دستورالعمل فدراسیون ورزشهای همگانی جهت ارزیابی و بازرسی ضربدری به هیت ورزشهای همگانی استان البرز مورخه 96/10/4 انجام پذیرفت ، در این بازدید استان البرز فعالیتهای انجام شده در حوزه همگانی آن استان را در راستای سند تحول با ارائه عملکرد به صورت مستندات به هیات مازندران ارائه نمود ، و در پایان دو هیات مازندران و البرز با در اختیار نهادن تجربیات و نظراتشان در مورد ترویج رشته های زیر گروه همگانی و دستاوردهایشان هم اندیشی نمودند ، و این نشست با تنطیم صورت جلسه فی مابین دو استان خاتمه یافت.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.