بازرسی هیات ورزشهای همگانی استان کردستان از هیات همگانی مازندران

درراستای طرح بازرسی متقابل هیاتهای استانی فدراسیون ورزشهای همگانی انجام شد
مسئولین هیات ورزشهای همگانی استان کردستان با حضور در هیات همگانی مازندران از این هیات بازرسی کردند.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ،آرش هنرور نماینده هیات ورزشهای همگانی استان کردستان و استیره ابراهیمی دبیر و روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان کردستان درراستای طرح بازرسی متقابل هیاتهای استانی فدراسیون ورزشهای همگانی با حضور در هیات همگانی استان مازندران از بخش های مختلف این هیات بازدید و عملکرد همگانی آن هیات را مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه که با حضور روهام ابوطالبی قائم مقام و دبیر هیات استان مازندران، ویدا بوداغی نائب رئیس هیات و محسن هدایتی روابط عمومی هیات مازندران تشکیل گردید اقدامات صورت گرفته در هیات ورزش های همگانی استان مازندران در خصوص طرح های تحول،تعالی و آینده نگری طبق دستور العمل و جدول تعیین شده از سوی فدراسیون و با توجه به ارائه مستندات و مدارک لازم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه مسولان دو هیات در موارد مهم و کاربردی تبادل نظر کرده و با ارائه راهکارهای تجربی ،بحث و گفتگو نمودند. لازم به ذکر است در پایان این جلسه با شناسایی موارد مشترک ،تصمیم به انعقاد تفاهم نامه فی مابین در آینده نزدیک گرفته شد.

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.