برنامه هاي ٦ماه اول سال ٩٦

نشست تخصصي دبير و قائم مقام و نائب رئيس بانوان ورزش هاي همگاني استان مازندران با كميته حركتهاي اصلاحي و كميته ورزش درآب.دراين نشست خانم معيني رئيس كميته حركات اصلاحي و خانم اصفهاني رئيس كميته ورزش در آب برنامه هاي ٦ماه اول سال ٩٦ خودرا ارائه نمودند.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.