جلسه دبیر و قائم مقام هیات استان با رئیس هیات شهرستان قائمشهر

ب‍ه گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :برگزاری نشست جناب مهندس ابوطالبي دبير و قائم مقام هيات ورزش هاي همگاني استان با آقاي اسماعيل نجار رئيس هيات ورزش همگاني شهرستان قائمشهر و با حضور اقاي رمضانپور مسئول آموزش استان و آقاي كشوري روابط عمومي شهرستان قائمشهر در دفتر هیات استان 
این نشست در جهت ارائه گزارش عملكرد و بررسي كميته هاي متناظر تشكيل شده ي فعال شهرستان قائمشهر و بررسي مسائل آموزشي هيات قائمشهر برگزار شد.
ودر انتهاتحويل جلد دوم كتاب سند تحول ،تعالي و آينده نگري فدراسيون ورزش هاي همگاني كشور به آقاي اسماعيل نجار
٩٦/٦/٢٩

 

دیدگاه ها بسته شده اند.