خانم ويدا بوداغي به عنوان رئيس كميته ايروبيك استان مازندران منصوب گرديد

با نظر دكتر شجاعي رئيس هيات ورزشهاي همگاني استان مازندران طي حكمي سركار خانم ويدا بوداغي ضمن حفظ سمت نائب رئيس ورزشهاي همگاني استان مازندران به عنوان رئيس كميته ايروبيك استان مازندران منصوب گرديد

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.