خبری برای ماهیگیران ورزشی ساری

در بوستان ملل شهر ساری مکانی برای ورزش ماهیگیری جانمایی و تحویل کمیته ورزشی ماهیگیری مازندران شد

به گزارش روابط عمومی کمیته ماهیگیری ورزشی هیات ورزشی مازندران ،  با تلاش و پیگیری مهندس طریقتی سرپرست کمیته ماهیگیری ورزشی هیات ورزشهای همگانی مازندران  ، روز سه شنبه 21 تیرماه با حضور مسئولین  واحد های آموزش و داوری کمیته ماهیگیری ورزشی مازندران ؛ آقایان مسگر ساروی و مرتضی طریقتی ؛ و  آقای محمد مولا رئیس اداره ورزش شهرداری مکانی که برای ماهیگیری ورزشی جانمایی شده بود ، در اختیار این کمیته قرار گرفت ، در این مراسم مهندس طریقتی ، در سایه همکاری و همراهی شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی شهرستانها ، آینده ای بهتر را برای ورزش ماهیگیری در مازندران پیش بینی کرد  .

دیدگاه ها بسته شده اند.