راه اندازی رشته شاد و مهیج كانگوجامپ در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :نشست تخصصي خانم بوداغي نائب رئيس هيات بانوان استان مازندران ،آقاي رمضانپور مسئول كميته آموزش استان و كاركنان هيات با خانم آقاجان نشتاييدر دفتر هيات استان جهت تعيين مسئول کمیته و راه اندازی رشته شاد و مهیج كانگوجامپ در استان مازندران

دیدگاه ها بسته شده اند.