روزجهانی هفته محیط زیست

راهپیمایی بمناسبت روزجهانی هفته محیط زیست 16 خرداد
توسط انجمن مهرورزان زمین پاک ساری با سایر تشکلهای و اداره کل محیط زیست مازندران و کمیته محیط زیست ورزشهای همگانی استان مازندران برگزار شد.

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.