سلسله همایش «ماه بندگی،ورزش و زندگی»

چهارمین شب از سلسله همایش «ماه بندگی،ورزش و زندگی»
پیاده روی از پارک ملت بهشهر به سمت پارک ۲۲بهمن(پارک شهر)
توسط هیات ورزش های همگانی مازندران شهرستان بهشهر

دیدگاه ها بسته شده اند.