صبح ونشاط در ساری

گروه صبح ونشاط کمیته ورزش صبحگاهی هیات ورزش همگانی استان وشهرستان ساری باتفاق حدود ۴۰ نفر از ورزش دوستان در روستای گلورد واقع در جاده ساری 

دیدگاه ها بسته شده اند.