مسابقات ثبت رکورد کشوری در استان اردبیل

مسابقات ثبت رکورد کشوری با حضور دوشهرستان بابل و بهشهر از استان مازندران در اردبیل برگزار شد

 
گزارش مسابقات ثبت رکورد کشوری در اردبیل به شرح ذیل میباشد.
 
1.حامد جباری 9*6 مقام دوم کشوری (بابل) 
2.بهروز گردی پلانگ مقام پنجم کشوری (بابل) 
3.محمد امین ابراهیمی هد زدن مقام سوم کشوری (بهشهر) 
4.همزه علیزاده بارفیکس مقام چهارم کشوری (بهشهر) 
5.علی هرینی بارفیکس چهارم کشوری (بهشهر) 
6.سلیمان کابلی پرش ارتفاع چهارم کشوری (بهشهر) 
7.سلیمان کابلی پرش طول پنجم کشوری (بهشهر) 
8.علی هرینی پلانگ چهارم کشوری (چهارم کشوری)
 

دیدگاه ها بسته شده اند.