نامگذاری هفته چهارم ورزشی به نام شهید کرمعلی طهماسبی

نامگذاری هفته چهارم ورزشی به نام شهید کرمعلی طهماسبی
و حضور جمع ورزشکاران در یکی از سالنهای ورزشی شهرستان محمودآباد و اجرای مسابقه فرهنگی به همراه اهدا جوایز

دیدگاه ها بسته شده اند.