نشست تخصصی با کمیته تحول و تعالي و آينده نگري

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران: نشست تخصصي با حضور دكتر شجاعي رياست هيات ورزشهاي همگاني استان ، مهندس ابوطالبي دبير و قائم مقام هيات ورزش هاي همگاني استان ،جناب عباسي نائب رئيس هيات وخانم بوداغي نائب رئيس هيات در بخش بانوان با مسئول كميته تحول و تعالي و آينده نگري آقاي نعيمي در خصوص بررسي واجراي برنامه هاي پيش بيني شده در اين راستا در دفتر هیات استان برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.