نشست تخصصی در دفتر هیات استان

نشست تخصصي دبيرو قائم مقام هيات استان اقاي مهندس ابوطالبي و نائب رئيس بانوان خانم بوداغي با سركار خانم نشائي مقدم كه به عنوان رئيس كميته ايروبيك در آب و صديقه بوداغي به عنوان نائب رئيس محيط زيست ورزش هاي همگاني استان مازندران منصوب گرديدند.

دیدگاه ها بسته شده اند.