نشست تخصصی هيات ورزش هاي همگاني استان مازندران

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران: نشست تخصصي هيات ورزش هاي همگاني استان مازندران باحضور جناب آقاي عاليشان معاونت توسعه ورزشهاي همگاني ،آقاي ابوطالبي دبيرو قائم مقام هيات همگاني استان و خانم بوداغي نائب رئيس بانوان هيات استان مازندران و آقاي حسين پور در جهت بررسي و تبادل نظر در رابطه باموضوعات هيات ورزش هاي همگاني استان مازندران و همچنين روند اجرايي سند تحول تعالي و آينده نگري در دفتر هيات استان برگزار گرديد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.