همايش تجلیل از مدیران ومربیان در شهرستان بابل

همايش تجلیل از مدیران ومربیان باشگاههای هیات ورزشهای همگانی شهرستان بابل و رژه تیمها. توسعه و اشاعه ورزش همگانی در شهرستان بابل.

دیدگاه ها بسته شده اند.