همایش پیاده روی خانوادگی در قائمشهر

همایش پیاده روی خانوادگی درایستگاه مشترک ورزش های همگانی صبح آدینه قائم شهر
صبح از میدان طالقانی قائم شهرتا سواحل دریای میرود بهنمیر

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.