همایش پیاده روی خانوادگی فرهنگیان بهشهر

همایش پیاده روی خانوادگی فرهنگیان بهشهر
صبح روز(96/2/15) از پارک ملت تا مجموعه هوتو
با حضور سرپرست ورزش های همگانی شهرستان بهشهر

دیدگاه ها بسته شده اند.