ورزش صبحگاهی در پارک ملل ساری

ورزش صبحگاهی خانوادگی در بوستان ملل ساری برگزار شد

این برنامه ورزشی در اجرای طرح ملی فجر تا نوروز برگزار شد

دیدگاه ها بسته شده اند.