پرواز بادبادک ها در روستای سادات محله

برگزاری پرواز بادبادک ها در روستای سادات محله بخش چهاردانگه توسط هیات ورزشهای همگانی شهرستان ساری

دیدگاه ها بسته شده اند.