پیاده روی خانوادگی ایستگاه مشترک

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران :پیاده روی خانوادگی ایستگاه مشترک ورزش های همگانی شهرستان قائم شهر صبح آدینه در پارک جنگلی تلار مورخ1396/4/2 با 80 نفر  زیر بارش باران برگزار گردید.

دیدگاه ها بسته شده اند.