پیاده روی خانوادگی

پیاده روی خانوادگی ایستگاه مشترک ورزش های همگانی صبح آدینه در روز جمعه مورخه 95/1/18 در جنگل تلار با استقبال بیش از ۲۰۰ نفر از خانواده های ورزش دوست

دیدگاه ها بسته شده اند.