گروه دوچرخه سواری کاسپین

برنامه دوچرخه سواري دور شاهدژ از روستاي عالي كلا به روستاي لنگر
كميته ورزش هاي طبيعي استان مازندران
گروه دوچرخه سواری کاسپین به سرپرستي آقاي انتظاري دبير كميته ورزش هاي طبيعي

دیدگاه ها بسته شده اند.