گزارش تصویری برگزاری همایش یوگا به مناسبت روز جهانی یوگا در مازندران

گزارش تصویری برگزاری همایش های یوگا به مناسبت روز جهانی یوگا(96/3/31 )توسط هیات های شهرستانی مازندران 

برگزاری همایش یوگا در فضای باز بمناسبت روز جهانی یوگا توسط هیات ورزش های همگانی شهرستان قائم شهر 

انجام حرکات یوگا همچنین اجرای حرکات نمایشی به مناسبت روز جهانی یوگا توسط هيات ورزش هاي همگاني مازندران شهرستان بابل

برگزارى همايشى با عنوان “يوگا براى همه “
در محل راديو درياى شهر چالوس  كه با استفبال بينظير هنرجويان ،مربيان و علاقمندان اين رشته مواجه گرديد

در اين مراسم ضمن معرفى يوگا و حركات نمايشى مراسم افطارى نيز برگزار گرديد

برگزاری همایشی در راستای توسعه سلامت جسم و جان به مناسبت روزجهانی یوگا توسط كميته يوگا شهرستان ساري در آکادمی یوگامازندران همراه با كارگاه های شاد و متنوع

انجام حرکات یوگاوتنفسی باحضور اعضای باشگاه یوگاوحدت در پارکینگ صفر بابلسر
به مناسبت روز جهانی یوگا
 توسط هيات ورزش هاي همگاني شهرستان بابلسر

برگزاري همايش يوگا بمناسبت روز جهانی یوگا در ساحل دریاکنار توسط هيات همگاني فريدونكنار

دیدگاه ها بسته شده اند.