روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات با حضور _مهرورزان زمین پاک ساری – رفتگران طبیعت 

هيات ورزش هاي همگاني استان مازندران کمیته محیط زیست مازندران

دیدگاه ها بسته شده اند.