بررسي موضوعات هيات و برنامه هاي آينده

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران ، نشست دكتر شجاعي رئيس هيات ورزشهاي همگاني استان مازندران و مهندس ابوطالبي دبيروقائم مقام هيات استان و خانم بوداغي نائب رئيس اين استان در بخش بانوان
جهت بررسي موضوعات هيات و بررسي برنامه هاي آينده و اختتاميه المپياد ورزشهاي همگاني در دفتر هیات استان برگزار گردید.
و همچنين در اين نشست به بررسي موضوعات كميته پيلاتس و بررسي عملكرد اين رشته در سال ٩٦ و ارائه طرح ها و برنامه هاي كميته پيلاتس استان در سال ٩٧ به رياست مهندس پريش پرداخته شد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.