به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان مازندران : کارگاه آموزشی روانشناسی ورزش و کنترل پرخاشگری در ورزش، در هیات ورزش های همگانی شهرستان بابل با مشارکت هیات پزشکی ورزشی بابل  با حضور دکتر اسکویی برگزار شد.

photo_2017-01-23_18-37-20