هدف ما

ترویج ورزش همگانی استان مازندران است.

برای دسترسی به اخبار یا دوره ها میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

هیات ورزش های همگانی مازندران
زمینه کاری ما

هیات ورزش های همگانی استان مازندران برای ترویج و گسترش ورزش های همگانی استان مازندران اقدام به آماده سازی بستر های لازم میکند.

demo-attachment-134-teamwork

برگزاری همایش های عمومی

demo-attachment-132-statistics

برگزاری دوره های مربیگری

demo-attachment-114-customer-service

پشتیبانی ورزشکاران و مربیان

photo_2023-03-22_14-50-06
تیتر صحبت مهندس

متن صحبت مهندس بوطالبی