ce79a6b2220abb2936ec5741537b3366

امضای تفاهم نامه فدراسیون ورزشهای همگانی با فدراسیون بین المللی کشتی با چوخه

فدراسیون ورزشهای همگانی و فدراسیون بین المللی کشتی با چوخه برای ترویج بیشتر رشته کشتی با چوخه و تاکیدات مقام معظم رهبری در صدور فرهنگ غنی و ارزشهای سنتی ایرانی و اسلامی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، طی جلسه با حضور علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و محمد هادی موذن جامی رئیس ، محمدرضا ابراهیم آبادی معاون فنی و اجرای، فدراسیون بین المللی کشتی با چوخه فدراسیون در محل فدراسیون ورزشهای همگانی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

بین المللی کشتی چوخه حدود سه سال است که با محوریت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان پا به عرصه وجود گذاشته، با توجه به اینکه انتقال و نشر فرهنگ و سنتهای یک کشور در سطح جهان از طریق ورزش آسان و کم هزینه است و مردم دیگر کشورهای جهان پذیرش فرهنگ از طریق ورزش را بدون مقابله و حساسیت قبول می کنند بدون شک  ورزش بهترین راه انتقال فرهنگ هرجامعه و تاثیرگذاری آن گسترده و ماندگار می باشد و کشتی با چوخه بهترین روش در اشاعه فرهنگ غنی اسلامی بین مردم دنیا است.

با توجه به اینکه کشتی با چوخه می تواند نقش بسزایی در آمادگی جسمانی پرسنل و آمادگی رزمی یگانهای نیروهای مسلح داشته باشد ، جهت آموزش و تعلیم مربی و داور همراه با اعطاء مدرک بین المللی کشتی با چوخه اعلام آمادگی می کند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.