IMG_Û²Û°Û±Û´Û±Û°Û±Û±_Û±Û²Û°Û¸Û´Ûµ

انتصاب روسای هیات های شهرستانی و کمیته های استانی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

93963_798انتصابات درهیات ورزشهای همگانی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ طی احکام جداگانه ای ازسوی سید رمضان شجاعی ریاست هیات ورزشهای همگانی استان مازندران سیرپرستان موفق هیات های ورزشی شهرستانی به عنوان روسای هیات ورزشهای همگانی شهرستان حوزه فعالیت خود منصوب شدند. طی این احکام عباس احمدی ماچیانی به عنوان ریاست هیات ورزشهای همگانی شهرستان رامسر، احسان اسمعیلی نجار به عنوان ریاست هیات ورزشهای همگانی شهرستان قائمشهر، محمد یحیی پور به عنوان ریاست هیات ورزشهای همگانی شهرستان آمل منصوب شدند.در حکم دیگری سعید قریشی سرپرست موفق کمیته رزم پرثوا استان مازندران به ریاست این کمیته منصوب شد.

هیات ورزشهای همگانی استان مازندران به تمامی این همکاران گرامی تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.