بابلسر میزبان همایش بزرگ پرواز بادبادکها با عنوان “نامه به سی شهید غواص استان مازندران”

IMG_20150815_191040

پربسته گان آسمانی در انتظارنامه های عارفانه مردم فدرشناس بابلسری

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندان؛ هیات ورزشهای همگانی شهرستان بابلسر با همکاری نهادهای مسئول شهرستانی در بابلسر همایش بزرگ پرواز بادبادکها را با عنوان “پربسته گان آسمانی ” ،”نامه به سی شهید غواص استان مازندران ” برگزار می نماید. این همایش در روز پنجشنبه مورخ 94/5/29از ساعت 17در محل پارکینگ صفر بلوار ساحلی این شهرستان برگزار می گردد.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.