بازار داغ رایزنی پنهانی مسئول یک هیات ورزشی با فعالین ورزش همگانی استان مازندران

روان-شناسی-ورزشکمیته های تحت پوشش ورزش همگانی استان از تماس های مشکوک می گویند

به گزارش یک فرد آگاه در یک هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ یکی از افراد مسئول در یک هیات ورزشی استانی مدتیست به صورت مکرر با برقراری ارتباط با فعالین ورزش همگانی استان مازندران،سعی در جذب این نیروها و خروج این افراد از هیات و تشکیل کمیته ای معادل در هیات مطبوع خود دارد.

این مقام آگاه عنوان داشت: مستنداتی وجود دارد که این فرد که از افراد مسئولیت یافته در برخی هیاتهای ورزشیست در تلاش است با شکل دهی کمیته های متناظر این هیات در هیاتی دیگر و به کار گیری افراد باسابقه ورزش همگانی و فعالین همگانی استان اقدام به برگزاری برنامه های مشابه نماید.

این مطلب جدا از اینکه در ساختار ورزشی پهلوان مأبانه استان مازندران مذموم و ناپسند بوده، حکایت از آن دارد که عده ای سعی در تخریب نظم و ثبات مدیریتی حاکم بر ورزش همگانی استان را دارند. شاید فرد مذکور توان مدیریتی خویش را اینگونه ندیده است که بتواند به نیروسازی و جذب نیروی  پرتوان جدید و جوان اقدام نماید و شاید ایشان به دنبال راهی جهت خروج از بار انتقادات مدیریتی ای هستند که قبل از انتخاب ایشان در این سمت به وی نسبت داده می شد!

در هر صورت و به هر نیتی این عمل صورت یافته باشد ناقض قوانین و مقررات بوده است و به نظر میرسد معاونت ورزش همگانی دستگاه ورزش  استان مازندران باید نظارت و توجه بیشتری به هیاتهای تابعه خود داشته باشد. چرا که با قرارگیری هیات های ورزشی مختلف در این معاونت  ،این امر به هیاتهای ورزشی تابعه مشتبه نشده باشد که به جهت قرارگیری در زیر چتر یک مدیریت واحد می توانند در فعالیتهای ورزشی دیگری ،ورود نمایند. البته این هیات با ذکر این عنوان که هنوز به طور قانونی تحت معاونت همگانی قرار ندارد عمل خود را توجیه می نماید اما حتی اگر هیات مورد نظر در این مطلب، زیر نظر معاونت قهرمانی ورزش و جوانان استان مازندران باشد عذری بدتر از گناه بوده است که به حدود وظایف معاونت ورزش همگانی استان عدول کرده است.

خوشبختانه همدلی و  انسجام حاکم بر هیات همگانی به قدری مستحکم بوده که این تلاش مذموم در پس پرده را پنهان ننموده  تا با طرح آن به مسئولان هیات استانی از تبعات آن جلوگیری شود. امید است با ورود واحدهای نظارتی در دستگاه ورش استان بر حدود اختیارات و وظایف هیاتها شاهد تکرار چنین بی نظمی هایی در ورزش استان نباشیم.

قائم مقام و دبیر هیات ورزشهای همگانی استان طی جمله ای کوتاه در این راستا بیان داشت: در صورت ادامه این فعالیتها باتوجه به به مستنداتی دال بر تخلفات مالی و اخلاقی این فرد و ضعف مدیریتی ایشان در گذشته، مراتب را به جد پیگیری نموده تا از انجام دوباره اینگونه فعالیتهای غیر ورزشی جلوگیری شود.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.