بازدید سرپرست هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی و همراهان از هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

بازدید سرپرست هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی و همراهان از هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

در راستای سند تحول، تعالی و آینده نگری و طرح بازرسی ضربدری، امیر سرتیپ آذریان سرپرست هیات خراسان رضوی از هیات ورزشهای همگانی استان مازندران بازدید و بازرسی نمود.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران، در روزهای  25 الی 95/10/27 ، تیمسار آذریان سرپرست هیات خراسان رضوی و دکتر مروارید رییس هیات شهرستان مشهد از هیات ورزشهای همگانی استان مازندران بازدید و درجریان کلیه امور و عملکرد این هیات قرار گرفتند.

مهندس روهام ابوطالبی در گفتگو با روابط عمومی این هیات با مثبت خواندن اینگونه بازدیدها افزود: قطعا تعاملات هیاتها در جریان چنین برنامه هایی بیشتر و گسترده می شود و زمینه تجربه اندوزی بیشتر در حوزه های مدیریتی و امور اجرایی را فراهم می آورد.

دبیر هیات ورزشهای همگانی استان مازندران، با درنظر گرفتن چک لیست ارائه شده از سوی فدراسیون اعلام کرد: خوشبختانه هیات مازندران در ارائه این موارد خواسته شده مشکلی نداشته و باتوجه به ریاست هیات ورزشهای همگانی مازندران بر منطقه 2 آمایش سرزمینی سعی بر این است با بسط و گسترش ارتباط با دو هیات گلستان و سمنان رویکردی به مراتب بهتر و موفق تری را نسبت به گذشته ارائه دهد.

به گزارش این روابط عمومی در روز یکشنبه 95/10/26 دکتر مروارید از اعضای تیم بازدید کننده ، از امکانات و فضاهای ورزشی مرکز استان بازدید میدانی به عمل آوردند.

photo_2017-01-15_18-15-27 photo_2017-01-15_18-15-36 photo_2017-01-15_18-15-42 photo_2017-01-15_18-15-46 photo_2017-01-15_18-15-55 photo_2017-01-15_18-15-14 photo_2017-01-15_18-14-38photo_2017-01-15_18-14-58

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.