photo 5

برگزاری 6 دوره آموزشی در آخرین ماه سال 1393

image-57c23163ce2f08ac2d0bb0bcf68d0a6491373ad46f1e4a17b1c09351f8333306-Vبه گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ، کمیته آموزش این هیات با برگزاری 6 دوره آموزشی در آخرین ماه سال 1393 در شهرستان های ساری،چالوس و رامسر در شاخه های آمادگی جسمانی ،ایروبیک و پیلاتس تعداد دوره های آموزشی سال 93 خود را به بیش از 25 مورد رسانده است . شایان ذکر است دوره های آموزشی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران با احتساب همایشات علمی و کارگاه های فرهنگی آموزشی بیش از 40 مورد در سال 1393 می باشد.

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.