image-29658939f26e8a8fecffdfd2b38683c45a5b3bbd416fcd449641c2522a017d9f-V

به همت کمیته گردشگری ورزشی استان برگزار شد: کلاس فن بیان در گردشگری

image-08a2c80ac5fcc8836d8690d238070824ce716974ef565d511557280025d31ad9-V  image-5013817ed2f88143db607e2793bab74cd78d5576a89d53c4b0f8d6b5e931ff2d-V  image-b4b42da2a2b8814de4b40a081b7dcd7b852b797dcac531a0f4927e34f7b91867-V  image-c0ed938543f21f649a992f343304e6084590bd821b729a8556f0ec455e8045ec-V

به گزارش روابط عمومی کمیته گردشگری ورزشی استان کلاس فن بیان در گردشگری با هماهنگی کمیته گردشگری ورزشی استان مازندران و موسسه آموزشی بهشت پنهان در سالن فنی و حرفه ای شماره 3 ساری با حضور 130 نفر از فعالان گردشگری استان مازندران در روز دوشنبه 7/7/93 به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد.  مدرس این دوره سرکار خانم دکتر اسدی بوده و از این کارگاه اموزشی حسین طبری دبیر هیات ورزشهای همگانی استان ، مهربان رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساری و میاندرود بازدید نمودند.

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.