images

ورزش همگانی را بین اقشار مردم نهادینه خواهیم کرد

 در آینده ای نزدیک تغییرات اساسی در هیات ورزشهای همگانی  مازندران در دستور کارمان قرار دارد و با بهره گرفتن از افراد توانمند در سطح استان و استفاده از افراد موجود در هیات قصد داریم ورزش همگانی را در مازندران بین اقشار مختلف مردم نهادینه کنیم.شجاعی

سید رمضان شجاعی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار نسیم ورزش تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری که همواره در فرمایشاتشان به همگانی کردن ورزش توصیه دارند مجموعه هیات استان  نیز تمام توان خود را برای محقق شدن این فرمایشات به کار بسته است.

رئیس هیات ورزشهای همگانی مازندران اظهار داشت: ورزش همگانی زیر بنای توسعه ورزش قهرمانی می باشد  و با  سرمایه گزاری و حمایت از همگانی کردن ورزش تعداد قهرمانان بیشتری در سطوح ملی و بین المللی معرفی خواهند شد و بسیاری از این اصل مهم غافلند.

رئیس هیات ورزشهای همگانی مازندران با بیان اینکه تمامی قهرمانانی که در عرصه های بین المللی عنوان کسب می کنند از دامن ورزش همگانی رشد یافته اند ، گفت : ورزش همگانی بایستی در سبد خانوار تمامی مازندرانی ها قرار داشته باشد  تا شاهد فقر حرکتی  در بین خانواده ها نباشیم .

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: در سالهای گذشته فعالیتهای گسترده ای در جهت توسعه ورزش همگانی در مازندران صورت گرفته است و برای پیشرفت بیشتر بایستی تغییراتی در هیات رئیسه و برخی کمیته های کم کار انجام پذیرد.

 شجاعی خاطرنشان کرد:تغییرات در هیات ورزشهای همگانی مازندران طبق چارت سازمانی می  باشد و سعی شده است از عناوین تشریفاتی کمتر استفاده شود

رئیس هیات ورزشهای همگانی مازندران  در پایان افزود: در نظر داریم کمیته نظارت و ارزیابی را در هیات  استان  فعال کنیم تا با بررسی عملکرد  کمیته ها ی ورزش همگانی به هیات رئیسه گزارش کار دهد تا  در صورت  وجود ضعف نسبت به رفع آن اقدام شود.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.