تعویق زمان برگزاری همایش ملی ثبت رکورد در بهشهر

sina1053به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشهای همگانی کشور مسابقات کشوری ثبت رکورد جایگزین همایش ملی ثبت رکورد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ پیرو مذاکره حضوری صورت گرفته مسئول کمیته ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی و نمایشی سرکار خانم کفشی با دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی  و همچنین معاونت  وزارت ورزش و جوانان درخصوص برگزاری همایش ملی مهارتهای فردی و نمایشی(ثبت رکورد) در خرداد سال جاری در بهشهر به پیشنهاد مسئولین حاضرعنوان همایش به مسابقات کشوری ثبت رکورد، تغییر و مقرر شد  بنا به اهمیت موضوع ثبت رکورد و حضور قدرتمندانه کلیه تیم های استانی و همچنین مقارن بودن زمان سوم خرداد با امتحانات مدارس و دانشگاه  ،این مسابقات در مقیاس کشوری  و در هفته دولت برگزار گردد.

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.