تغییرات در هیات ورزشهای همگانی شهرستانها و کمیته های استانی به زودی کلید خواهد خورد

7قائم مقام هیات ورزشهای همگانی استان مازندران خبرداد : به زودی تغییرات مدیریتی در برخی هیات های شهرستانی و کمیته های استانی صورت می پذیرد

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ؛ حسین طبری سورکی در گفتگو با این روابط عمومی ضمن اعلام این خبر افزود : در چند سال اخیر هیات استان همواره از تمامی روسای هیاتهای شهرستانها حمایت کرده است. متاسفانه گرچه به دلیل کمبود اعتبارات، کمک ناچیزی به شهرستانها شده اما  در طی سال سعی شده در برنامه های مهم کشوری همچون پیاده روی پخش مستقیم از شبکه سه به صورت مطلوب در شهرستانها برگزار شود و از نهایت توان در این امور استفاده کرده ایم از طرفی دیگر هرگز سعی بر آن نداشتیم که از موفقیتها و برنامه های مهم صورت گرفته در شهرستانها به نفع خود بهره برداری کنیم و همواره گفتیم که هیاتهای شهرستانی بازوان توانمند ما هستند و حضور مستمر چند سال اخیر در مرتبه برتر و عالی فدراسیون ورزشهای همگانی نتیجه همین اعتماد به هیاتهای شهرستانیست. 

در بیشتر شهرستانها در طی سال برنامه هایی چشمگیر و قابل توجه در حوزه ورزشهای همگانی صورت میگیرد که همت این هیاتها در انجام و پیگیری امور بالاخص تعامل و همدلی خوب با مسئولین شهری و فرمانداری جای تقدیر و تشکر دارد. اما در چند شهر متاسفانه علی رغم بضاعت خوب این شهرستانها چه در نیروی انسانی و چه فضای شهری در حوزه ورزش همگانی ، موفق عمل نشده و گاها حتی در طی یک سال ناچار به تغییر پیاپی در این شهرستانها شده ایم که البته هنوز در دو سه شهرستان این مشکل وجود دارد. 

دبیر هیات ورزشهای همگانی گفت: در ابتدای سال طی نشستی که با ریاست هیات و دیگر مسئولین هیات داشته ام تصمیم بر آن شد در سال جدید به طور جدی عملکرد هیاتهای ورزشی و نوع تعامل آنان با هیات استان مورد ارزیابی قرار گیرد و با درنظرگرفتن مشکلات اقتصادی هیاتها و کمیته های استانی ، عملکرد آنان مورد ارزشیابی قرار گیرد تا در نهایت بتوان درصورت ادامه همکاری یا عدم ادامه همکاری با آنان تصمیم گیری شود.

دبیر هیات استان ادامه داد:آنچه بیش از هرچیز برای هیات استان ملاک و معیار است توجه به ضوابط و مقررات ، انجام و پیگیری امور به دور از حاشیه، تعامل خوب رسانه ای ، تعامل مناسب و مستمر با هیات استان و توجه به مکاتبات اداریست. در طی دو ماه گذشته عملکردها به طور مرتب مورد ارزیابی قرار گرفت و درخصوص برخی کمیته های استانی و هیاتهای شهرستانی تصمیم گیری شد. قطعا هدف از هر تغییری که در این راستا صورت میگیرد کمک به توسعه و گسنرش ورزش همگانی و در عین حال کاستن از برخی حواشی ها خواهد بود.

قائم مقام هیات ورزشهای همگانی استان گفت : من از طرف مجموعه هیات ورزشهای همگانی استان از تمامی همکارانم در هیاتهای شهرستانی و کمیته های استانی به جهت تلاش و همتشان تشکر میکنم .

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.