ثبت رکورد ارزشمند دیگری توسط مرتضی قلندری رکوردار 12 ساعت شنای بی وقفه در کشور

image-1097187accef38993639245a54f2d4435f67dd44f10665a80fcc4ad862411a6c-Vبه گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران به نقل از کمیته ثبت رکورد های ورزشی کشور ، مرتضی قلندری ورزشکار بزرگسال مازندرانی و رکوردار 12 ساعت شنای بی وقفه در آبهای آزاد ، رکورد باارزش دیگری را به نام خود ثیت کرد. این ورزشکار بهشهری این بار توانست در همایش گروهی ثبت رکورد که در تاریخ  93/9/3 در تهران برگزار گردید  در میل باستانی با 1536 میل در 15 دقیقه رکوردار این رشته در کشور گردد.

شایان ذکر است این همایش در بوستان ولایت تهران در تاریخ 93/9/3 با ثبت 20 رکورد همزمان برگزار گردید که در این همایش از استان مازندران مرتضی قلندری با 1536 میل در 15 دقیقه و سمیه محمودی در رشته چرخش سرعتی حلقه هولاهوپ به مدت یک دقیقه ،موفق به ثبت رکورد در کشور شدند.

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.