ثبت رکوزد غلت ریز در یک ساعت و چهل دقیقه در ساری +تصاویر

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ محمد گران موفق شد در پارک ملل ساری با حضور رضایی مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور و  غزانی ناظر هیات ورزشهای همگانی استان ، کفشی مسئول کمیته مهارتهای فردی و نمایشی استان ,٢٠٠٠ حرکت غلت از جلو را در مدت زمان یک ساعت و چهل دقیقه به ثبت برساند.

IMG_20160716_144602 IMG_20160716_144610 IMG_20160716_144619 IMG_20160716_144641 954_7380 954_7388 954_7416 954_7278 954_7318 954_7340 954_7345 954_7347

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.