جایگاه مطلوب و با ارزش هیات ورزشهای همگانی استان مازندران در کتاب دستاوردهای چهارساله فدراسیون ورزشهای همگانی کشور

 

کتاب به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران در کناب دستاوردهای 4 ساله فدراسیون ورزشهای همگانی کشور ، هیات ورزشهای همگانی مازندران جایگاه مطلوب و قابل احترامی را به خود اختصاص داده است. در این کتاب که در جهت اطلاع رسانی عملکرد 4 ساله فدراسیون ورزشهای همگانی کشور در دوره ریاست دکتر مجدآرا ریاست پیشین این فدراسیون صورت پذیرفته است ،هیات ورزشهای همکانی استان مازندران در اکثزیت بخش های مورد ارزیابی حائز رتبه گردیده است .

ـ در بخش آموزشی و دوره های مربیگری استان مازندران پس از تهران حائز رتبه دوم گردید.

ـ در بخش آموزشی و دوره های توجیهی استان مازندران پس از تهران حائز رتبه دوم گردید.

ـ در بخش ثبت رکورد استان مازندران ، جزء 14 استان  در ثبت رکورد قرار گرفت. (این بخش بدون رتبه بندی بوده است)

ـ در بخش  همایش پیاده روی خانوادگی  پخش مستقیم از شبکه 3 سیما ،استان مازندران  با 14 مورد پخش در جایگاه سوم قرار گرفت.

ـ در بخش  برنامه های جشنواره ای استان مازندران  تنها با اختلاف یک برنامه نسبت به استان آذربایجان شرقی با 73 جشنواره در رده چهارم قرار گرفت.

ـ در بخش همایش علمی ، همایش اثر آمادگی جسمانی و ایروبیک بر سیستم مرفوولوژی و ارولوؤی استان مازندران در میان 4 همایش برتر استان ها در میان تمامی استان ها جایگاه دوم را در گزارش عملکرد  4 ساله  به خود اختصاص داد.

ـ در بخش ارزیابی سالانه هیاتهای استانی، استان مازندران در ارزیابی سال 91 در جایگاه دوم و در ارزیابی سال 92حائز رتبه عالی شد. (در این گزارش تنها ارزیابی سال 91و 92 اعلام گردیده است.)

ـ در این گزارش آمده است استان مازندران در کنار استانهای تهران و همدان به عنوان سه میزبان مجمع  سالانه فدراسیون ورزشهای همگانی بوده و در طرح آمایش سرزمینی ورزش همگانی و تقسیم کشور به 10 منطقه، استان مازندران در منطقه دو قرار گرفته و به عنوان مجری این طرح در منطقه 2 نیز انتخاب گردید.

 

 

افزودن دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.